Hore

Ľudské zdroje

Ľudské zdroje
pre moderné spoločnosti

Všetko v jednom: nábor, hodnotenie, výdavky, neprítomnosť v práci, dochádzka atď. Vyskušajte si Demo

Riaďte úspešne svojich zamestnancov

Centralizujte všetky svoje informácie týkajúce sa ľudských zdrojov.

Okamžite sledujte všetky dôležité informácie pre jednotlivé oddelenia. Obmedzte viditeľnosť citlivých informácií len na manažérov ľudských zdrojov alebo sprístupnite iné informácie všetkým zamestnancom, ako napríklad adresár zamestnancov. Dostávajte upozornenia na každú novú žiadosť o uvoľnenie z práce, žiadosti o pridelenie, žiadosti o zamestnanie, hodnotenia a ďalšie.

 

 

Sledujte čas a dochádzku

Týždenné alebo mesačné časové rozpisy s možnosťou sledovania dochádzky.

Sledujte odpracované  hodiny zamestnancov a zoraďte ich podľa projektu, klienta alebo úloh. Jednoduchý prístup k štatistikám vám umožní zaznamenávať a analyzovať časové rozpisy, ako aj kontrolu dochádzky každého zamestnanca. Prepojené účtovníctvo automaticky odošle prehľady na základe času stráveného na projektoch a poskytne údaje v reálnom čase.

Riadenie neprítomnosti v práci

Zjednodušené sledovanie dovoleniek a dní pracovnej neschopnosti.

Zamestnanci zadajú svoje žiadosti (platené voľno, práceneschopnosť atď.).

Manažéri sa rozhodnú buď schváliť alebo zamietnuť žiadosti o uvoľnenie z práce.

Zamestnanec dostane oznámenie a jeho kalendár sa automaticky aktualizuje.

Efektívne riadenie výdavkov

Rýchlo získajte aktualizované a schválené výdavky.

Zamestnanci môžu ľahko predložiť a zdôvodniť výdavky. Manažéri môžu skontrolovať všetky výdavky a podľa potreby schváliť alebo zamietnuť jednotlivé žiadosti. Po schválení sú výdavky okamžite aktualizované v Odoo Účtovníctve.

Zjednodušené hodnotenie zamestnancov

Dôkladné hodnotenia bez ťažkostí.

Jednoducho nastavte proces hodnotenia a kalendár. Vytvorte dotazníky založené na formulároch na zhromažďovanie spätnej väzby od všetkých ľudí v spoločnosti, od zamestnancov až po manažérov, ako aj na sebahodnotenia. Automatizujte celý proces tak, aby ste sa mohli sústrediť na ľudí, nie na administratívne povinnosti.

Prijímajte top talenty

Zeefektívnite svoj proces prijímania zamestnancov.

Vytvorte pracovnú nástenku na uverejnenie otvorených pozícií len niekoľkými kliknutiami a ľahko si prezerajte predložené žiadosti. Dohliadajte a spravujte váš prieskumný kanál a prepojte Odoo Survey na vytvorenie prieskumného dotazníka, ktorý sa automaticky spojí so záznamom kandidáta.

Zvýšte angažovanosť pomocou sociálnych nástrojov

Zlepšite komunikáciu medzi zamestnancami a motivujte ich prostredníctvom odmien.

Podniková sociálna sieť

Umožnite zamestnancom spolupracovať v rámci rôznych oddelení, miest a Odoo modulov pomocou komunikácie cez Live Chat, zdieľania vedomostí a osvedčených postupov, sledovania konkrétnych ľudí alebo dokumentov, aby boli informovaní, a tiež zapojením sa do záujmových skupín, kde si môžu vymieňať odborné znalosti a podporovať tímovú prácu.

Gamifikácia

Inšpirujte zamestnancov k úsiliu výzvami, cieľmi a odmenami. Vytvorte si vlastné ciele, definujte jasné úlohy a poskytnite spätnú väzbu a hmatateľné výsledky v reálnom čase. Predstavte najvýkonnejších pracovníkov za každý tím a verejne oceňte úspechy zamestnanca a tímu.

Plne prepojený s ostatnými aplikáciami Odoo

Náborové procesy

Zjednodušte proces náboru. Evidujte životopisy, sledujte uchádzačov o zamestnanie a prehľadávajte profily.

Objavte viac

Hodnotenia

Sledujte vývoj zamestnancov. Nastavte hodnotenia a pomôžte vašim zamestnancom rásť a vyvíjať sa.

Objavte viac

Neprítomnosť v práci

Spravujte žiadosti o uvoľnenie z práce a rozmiestnenie zamestnancov. Automaticky aktualizujte kalendáre.

Objavte viac

Výdavky

Získajte úplný prehľad o výdavkoch zamestnancov, zefektívnite schvaľovací proces a sledujte všetky záznamy.

Objavte viac