Hore

Manažment kvality

Riadenie kvality

pre moderných výrobcov Vyskušajte si Demo

Body kontroly kvality

Váš partner na ceste APQP
(Advanced Product Quality Planning)

Definujte plány kontroly kvality s cieľom spustiť kontroly kvality pri konkrétnych operáciách zásob (prijímacia a záverečná kontrola) alebo výrobných operáciách (priebežná kontrola).

Vytvorte priebežné, záverečné a prijímacie kontroly na základe plánu kontroly kvality. Definujte plány kontroly kvality s cieľom spustiť priebežné, záverečné a prijímacie kontroly.

Spravujte a sledujte proces schvaľovania dielov do sériovej výroby (PPAP). Nakonfigurujte svoju štatistickú reguláciu procesu (SPC). Pripojte dokumenty analýzy možného výskytu a vplyvu chýb (PFMEA).

Spravujte upozornenia na kvalitu

s vynikajúcim používateľským rozhraním.

Budete milovať organizovanie svojich upozornení na kvalitu v prehľadnom Odoo kanban rozhraní. Jednoducho len potiahnite a pripojte upozornenia, aby ste ohlásili pokrok a použite vizuálne ukazovatele na zameranie sa na kritické upozornenia.

Používajte označenia na kategorizáciu upozornení na kvalitu a vytvárajte pravidlá na automatizáciu upozornení alebo akcií. Kategorizujte podľa adresáta (dizajn, dodávateľ, proces), podľa žiadateľa (zákazníka, hlavnej linky, vedľajšej linky) a ďalšie.

Plne prepojené

So zásobami a výrobnou činnosťou.

Kontroly kvality a upozornenia sú plne prepojené s vašimi výrobnými a zásobovými operáciami.

Pracovníci môžu spustiť upozornenie na kvalitu priamo z ovládacieho panela pracoviska alebo zo zásobových operácií.

Presmerujte produkty do špeciálnych zón kvality, aby ste mohli vykonávať pokročilé kontroly.

Celková produkčná údržba

Na zlepšenie kvality.

Výrobné oddelenie môže spustiť upozornenia na kvalitu priamo z ovládacieho panela pracoviska. Po aktualizácii žiadostí získajú správni ľudia informácie v reálnom čase.

Lepšia komunikácia zníži vaše výrobné časy a zlepší efektivitu vášho tímu.

Plne prepojený s ostatnými aplikáciami Odoo

Plánovanie potreby materiálu (MRP)

Plánovanie výroby a riešenie ovládacieho panela na pracovisku.

Objavte viac

Nákup

Automatizujte plnenie, aby ste udržali správne úrovne zásob.

Objavte viac

Riadenie životného cyklu produktu (PLM)

Riaďte strojárske zmeny a verzie jednoducho.

Objavte viac