Hore

MRP

Výroba

+ Servis + Riadenie procesu výroby + Správa kvality Vyskušajte si Demo

Návrat výroby

Nové riešenia pre staré problémy

Už žiadna časová tieseň

Presné plánovanie podľa reálnych meraní času
výrobných procesov.

 

Komunikácia v reálnom čase

Zobrazenie výkazov a kvalitatívnych limitov pracovníkom počas výroby.

Všetko na jednom mieste

Plánovaná spotreba materiálu (MRP), kvalita, servisovanie a životný cyklus produktu (PLM) sú plne integrované.

 

Automatizácia predajne

Zachytenie dát v reálnom čase prostredníctvom API

Všetko, čo potrebujete v jedinom softvéri

Jednoduchosť + Sila = Lean

Inžinierstvo

 • PLM
 • Zoznam materiálov

Výrobné inžinierstvo

 • Pracovné postupy
 • Pracovné výkazy

Kvalita
 • Kontrolné body
 • Kontroly (SPC)
 • Upozornenia

Výroba

 • Plánovanie
 • Ovládací panel
 • Pracovné postupy a nariadenia

Údržba
 • Manažment zariadenia
 • Žiadosti o servis

Zásobovanie

 • MPS
 • Pravidlá obstarávania
 • Trasy

Kontrolný panel pracovného centra


 • Sledovanie času
 • Zobrazenie pracovných výkazov
 • Registrovanie produkcie
 • Integrovanie kvalitatívnych kontrol
 • Upozornenia počas celého procesu
 • Záznamy seriálových čísel

Optimalizujte svoju úroveň zásob

Pomocou presných dát

Používajte pravidlá na objednávanie, pravidlá na minimalizovanie zásob alebo plánovanie hlavnej produkcie. Nechajte plánovača všetko pre vás vypočítať. Využitie tokov, obmedzení a správneho načasovania vedie k optimalizácii skladových zásob a zabráneniu výpadkov.

Čiarové kódy

Myslite vo veľkom

Či už používate lot kódy, seriálové čísla alebo neidentifikované produkty, použitím čiarových kódov môžete zrýchliť úkony na každej úrovni:

 • kontrola pri preberaní
 • vyzdvihnutie
 • balenie
 • pracovné nariadenia
 • … a mnoho ďalších

Reportovanie a KPI-čka
ľavou zadnou

Všetky dáta, ktoré potrebujete máte na dosah ruky.

Kontrolujte produktivitu pomocou reportov celkovej efektivity zariadenia (OEE) zobrazených v reálnom čase. Máte tak prehľad o šiestich najväčších stratách v TPM. Merajte servisné KPI-čka ako MTTR a MTBF. Vytvárajte reporty na mieru a monitorujte výsledky v reálnom čase.

Dynamické reporty od nákladov po sledovanosť, výkonnostné analýzy a OEE vám pomôžu robiť múdrejšie rozhodnutia vo svojom podnikaní.

Plne integrovaný s ďalšími Odoo aplikáciami

Objednávka

Automatické vyplnenie objednávky zachová správny počet skladových zásob.

Objavte viac

PLM

Manažujte technické zmeny a verzie s ľahkosťou.

Objavte viac

Manažment kvality

Určite si kontrolné body kvality a spustite kvalitatívne výstrahy kedykoľvek potrebujete.

Objavte viac