Hore

Nákup

Ľahko spravujte dodávateľov a objednávky

Zdokonaľte svoj dodávateľský reťazec a výkonnosť zásob. Vyskušajte si Demo

Automatizujte svoj
nákupný proces

Na základe stavu svojich zásob automaticky posielajte RFQ dokumenty svojim dodávateľom

Zdokonaľte realizáciu nákupov a výkon zásob pomocou pravidiel zásobovania vychádzajúcich z úrovne zásob, logistických pravidiel, predajných objednávok, odhadov výrobných objednávok atď. Vyberte rôzne metódy dopĺňania pre každý produkt v závislosti od vašich výrobných a dodacích stratégií.

Cenníky dodávateľov a dostupnosť produktov

Robte múdre nákupné rozhodnutia s použitím najlepších cien.

Jednoducho importujte dodávateľské cenníky a odkazy, aby ste mohli robiť chytrejšie nákupné rozhodnutia na základe propagácie, množstiev a špeciálnych zmluvných podmienok. Sledujte dostupnosť produktu vo vašom dodávateľskom sklade a skontrolujte v aplikácii stav objednávky. Vašu predajnú cenu môžete dokonca odvodiť od cien svojho dodávateľa.

Získajte najlepšiu ponuku s nákupnými tendrami

Získajte najlepšiu cenu tým, že budete vyjednávať s viacerými dodávateľmi.

Odošlite dopyt, zaraďte odpovede dodávateľov do procesu a porovnávajte návrhy. Vyberte najlepšiu ponuku a jednoducho pošlite objednávky. Pomocou prehľadov môžete potom analyzovať kvalitu dodávateľov.

Môžete tiež použiť Dohodu o objednávke na nákup tovaru od dodávateľa za dohodnuté ceny, opakovanie počas určitého obdobia.

Získajte štatistiky o svojich nákupoch

Analyzujte, prognózujte a efektívne plánujte svoje objednávky

Získajte presné štatistiky o výkonnosti svojich dodávateľov prostredníctvom flexibilného vykazovania: omeškanie dodávok, dohodnuté zľavy z ceny, nakúpené množstvá atď. Prepojte nákupy s analytickým účtovníctvom, aby ste analyzovali ziskovosť vašich obchodov.

Spravujte viacero spoločností

Šetrite čas a úsilie vďaka Odoo, ktoré vám umožňuje spravovať viacero spoločností naraz.

Použite jednu funkciu Odoo na synchronizáciu operácií medzi rôznymi spoločnosťami alebo skladmi. Vytvárajte predajné objednávky, zdieľajte zákazníkov, dodávateľov a produkty a spravujte faktúry pre všetky spoločnosti súčasne. Môžete ušetriť ešte viac času automatizáciou procesu fakturácie medzi všetkými spoločnosťami!

Plne prepojený s ostatnými aplikáciami Odoo

Skladový systém

Synchronizujte stav zásob na základe vašich nákupov a vytvorte automatické pravidlá dopĺňania, aby ste sa vyhli ich nedostatku.

Objavte viac

Fakturácia

Zmeňte nákupné objednávky na dodávateľské faktúry, aby ste predišli dvojitej evidencii.

Objavte viac