Hore

Schôdzky

Zjednodušené online stretnutia

Riaďte stretnutia online.
Zautomatizujte svoj proces plánovania.
Vyskušajte si Demo

Vyplňte svoj program bez námahy

Samoobslužný rezervačný systém, ktorý pracuje online 24 hodín denne.

Nechajte svojich klientov naplánovať stretnutia tak, ako im to vyhovuje (dokonca aj mimo pracovných hodín!) priamo vo vašom kalendári. Vložte odkazy na vaše stretnutia na webstránku, do svojho e-mailového podpisu alebo na sociálne siete a sledujte, ako sa váš program bez námahy zapĺňa.

Vaši klienti si môžu vybrať typ stretnutia a osobu, s ktorou sa chcú stretnúť.

Vyberú si preferovaný časový úsek na základe vašej dostupnosti.

Udalosť sa automaticky uloží do kalendára. Obe strany dostanú potvrdzujúci e-mail.

Získajte úplnú kontrolu
nad vašim rozvrhom

Zobrazujú sa len reálne dostupné časy.
Žiadne termíny mimo pracovných hodín alebo dvojité bookovanie jedného termínu.

Nastavte si svoj pracovný čas na každý deň a prispôsobte si časové intervaly pre čo najväčšiu flexibilitu. Synchronizujte svoj rozvrh s Google kalendárom, aby ste odstránili možné duplicity v dostupnosti hneď, ako je udalosť vytvorená.

Povoľte možnosť zmeny termínu

Obmedzte riziko, že klient na stretnutie nepríde.
Vyhnite sa frustrácii a zvýšte produktivitu zamestnancov.

Pošlite automatickú pripomienku e-mailom alebo prostredníctvom SMS, aby ste sa uistili, že vaši klienti nezabudnú na dohodnuté stretnutie. Umožnite im, aby jedným kliknutím pridali stretnutie do svojho kalendára. Tak môžu v prípade potreby termín presunúť podľa vašej dostupnosti!

Prispôsobte svoj
formulár stretnutí

Získajte dobre pripravené a špičkovo poskytované služby.

Configure your intake forms based on business needs and collect everything you need to know about your prospects in advance straight in your mailbox.